REZERWACJA: +48 513 451 633 LUB ZAREZERWUJ ONLINEZAREZERWUJ TERAZ

Regulamin

Regulamin MAGNAT INN

 

 1. Goście korzystający z usług obiektu MAGNAT INN zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu a w sytuacjach wyjątkowych stosowania się do zaleceń właścicieli obiektu.
 2. W obiekcie MAGNAT INN obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu grozi kara do wysokości 300 zł.
  Palenie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 1500 a kończy o godzinie 1100 dnia następnego.
 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 5. Klienci MAGNAT INN zobowiązani są do dokonania meldunku w dniu przyjazdu.
  a) Klient jest zobowiązany do okazania dokumentu z fotografią potwierdzającego tożsamość. (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych)
 6. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i znajdujące się w nim mienie.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 2200 do godziny 600 dnia następnego.
 8. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu oraz sa zobowiązani zawiadomić właścicieli o ich wystąpieniu.
 9. W przypadku zgubienia klucza od pokoju klient zostanie obciążony kwotą  300 złotych.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów wartościowych w przypadku gdy przedmioty te nie zostały złożone na przechowanie w depozycie recepcji.
 11. Ze względów ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek telefonicznych i zasilaczy komputerowych, oraz używać otwartego ognia  typu świeczki, zapalniczki itp.
 12. W obiekcie zabronione jest: zakłócanie spokoju innym gościom poprzez odtwarzanie głośnej muzyki lub urządzanie imprez, zapraszanie gości bez zgody właścicieli, chodzenie w butach narciarskich, wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobą będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających  które zachowują się agresywnie lub wulgarnie.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów. Obiekt jest chroniony przez profesjonalną formację ochronną.
 15. Klienci obiektu wyruszający na wycieczki w wysokie partie gór proszeni są o pozostawienie   w recepcji informacji o planowanej trasie i godzinie powrotu.
 16. Zaliczka pobierana przy rezerwacji w wysokości 100% za pierwszy dzień pobytu podlega rozliczeniu na poczet całkowitej kwoty pobytu lub przepada w przypadku rezygnacji lub niewykorzystania pobytu z przyczyn niezależnych od MAGNAT INN.
 17. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu obiektu MAGNAT INN.

 

 


Descargar musica